Welcome to

YI HUI CHARCOAL

Your reliable charcoal supplier and distributor

   GREAT TASTING, LONGEST LASTING, CLEANEST BURNING, 100% all natural hardwood charcoal.

chào mừng

YI HUI CHARCOAL

Nhà cung cấp và phân phối than đáng tin cậy của bạn

   Hương vị tuyệt vời, kéo dài, đốt sạch, 100% tất cả than củi tự nhiên.

All content Copyright © 2018, Yi Hui Charcoal

Singapore Office: 8A Tuas Ave12, Singapore 639030,  Namibia Office: Northern Industrial next by City Sand, Windhoek, Namibia