Liên hệ chúng tôi

LIÊN LẠC
NHẬN MỘT BÁO GIÁ MIỄN PHÍ!

Văn phòng Singapore:

8A Tuas Ave12, Singapore 639030

Văn phòng Namibia:

Northern Industrial next by City Sand, Windhoek, Namibia

Địa chỉ nhà máy:

Ormondo No.141, Witvlie, Namibia

Địa chỉ email: Hello@yihuicharcoal.com

                                    

Liên hệ Singapore +65 6365 1808 (Eileen)

                                   

Liên hệ Namibia:   +264 812889683(Howard) 

All content Copyright © 2018, Yi Hui Charcoal

Singapore Office: 8A Tuas Ave12, Singapore 639030,  Namibia Office: Northern Industrial next by City Sand, Windhoek, Namibia